Домой Блог
Кўчатзор ерини тайёрлаш. Боғ яратиш дарахт кўчатларини етиштиришдан бошланади. Кўчат етиштириш эса бир неча (2—3) йил давом этади. Бу даврдаги тадбирлар тизимида тупроқларни маданийлаштиришга алоҳида эътибор берилади. Тупроқ кузда 30—45 см чуқурликда ҳайдалади. Шудгор олдидан тупроқ унумдорлигини ҳисобга олган ҳолда гектарига 30—100 т чала чириган гўнг, 60—100 кг фосфор, 70—80 кг калий сочиб чиқилади (бедапоя ўрнида барпо этиладиган кўчатзорларга...
Биогумус гўнгдан тайёрланган сифатли органик ўғит бўлиб, қишлоқ хўжалик экинларининг барчасига қўллаш мумкин. Унинг таркибида 40-50 фоиз қуруқ органик масса, 10-12 фоиз гумус, 0,8-0,3 фоиз азот, 1,3-2,5 фоиз фосфор, 1,2-3,9 фоиз калий, 4,5-8,0 фоиз кальций ва бошқа микроэлементлар мавжуд. Ёмғирдан кейин чувалчанглар органик массаларга ўрмалашиб, ер юзасига чиқади. Заминимизда чувалчангнинг 97 турини учратиш мумкин. Фақат бир неча туригина  боқиш учун яроқли....
Экиш учун тавсия этиладиган навлар: Майский Вир ва Южно фиолетовий. Уруғ танлаш. Экиладиган пиёзбошчалари юқори унувчан, касалликлардан ҳоли, синмаган, вазндор бўлиши зарур. Саримсоқ совуққа чидамли ўсимлик. У 3–5 оС ҳароратда униб чиқади. 7–8 оС гача бўлган совуққа чидайди. Ер тайёрлаш. Дастлаб майдон ўтмишдош экин қолдиқлари ва бегона ўтлардан тозаланади.  1 сотихга 150–200 кг (10 сотихга 1,5–2 т) чириган гўнг солинади. Ер 20–25 см чуқурликда юмшатилиб, йирик...
Уруғлик пахтани териш Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳамда Агросаноат мажмуи устидан назорат қилиш инспекцияси томонидан тасдиқланган қўшма баёнга асосан апробациядан ўтган уруғлик майдонларида амалга оширилади. Уруғлик пахта майдонларида етиштирилган ҳосилни ўз вақтида ва уюшқоқлик билан териш ҳамда келгуси йил ҳосили учун юқори сифатли уруғлик чигит тайёрлаш мақсадида қуйидагиларга эътибор қаратилиши лозим: - уруғлик пахталар 60-70 фоиз очилган ва апробациядан ўтган...
Пахта ҳосили пишиш даврида унга кўп касалликлар юқиб, тола сифатини бузилишига ёки мутлақо кераксиз бўлиб қолишига сабаб бўлади. Тола касалликлар тола пишиқлигини камайтиради, олинадиган материал чидамсиз бўлади, чигит таркибидаги мой чиқими миқдори камаяди. Кўсак ва тола касалликлари ноқулай об-ҳаво шароитидан замбуруғ ва бактериялар келтириб чиқаради. Кўсак ва тола касалликларидан қуйидагилар кўп тарқалган: пушти чириш, кулранг чириш, Мукороз, ёпишқоқ бактериоз, алpтерипариоз,...
Пахтачиликда энг кўп тарқалган касалликлар – илдиз чириш, гоммоз ва вилт касаллиги ҳисобланади. Бу касалликлар таъсирида ғўзада модда алмашинуви бузилади ва ўсимликда морфологик ҳамда физиологик ўзгаришлар вужудга келадики, оқибатда ўсимлик барглари, мева органлари тўкилиб у қуриб қолади. Ноқулай ташқи шароит ва ўсимликни механик зарарланиши бу касалликларни тез тарқатишига сабаб бўлади. касаллик белгилари – илдиз, поя, барг, новда, мевалар ва...
Илдиз фузариоз қуруқ чириши. Янги униб чиққан ниҳолларнинг ўқ илдизларида оч-қўнғир, сўнгра қизғиш-қўнғир ва ниҳоят қўнғир доғлар, сўнгра илдиз бўйлаб чат-нашлар пайдо бўлади, илдиз нобуд бўлади ва ўсимлик сўлиб қуриб қолади. Ун-шудринг касаллиги. Ўсимликларнинг барча ер устки қисмларини зарарлайди ва уларнинг устида ун пуркаганга ўхшаш оқ, сўнгра кулранг тус олувчи қатлам ривожланади. Ун-шудринг ҳаво харо-рати 20-250С ва намлиги 70-80% бўлган...
Аралашган ўғитлардаги азот ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланишига яхши таъсир этади. Айниқса, фосфорли ўғитлар экинни экишдан аввал берилиши керак, чунки фосфор тупроқда ўсимликка таъсир этиши учун маълум вақт зарур. Асосий (баҳор мавсумида) мош экиш учун далани кузда ер ҳайдашдан олдин гектарига 40-60 кг соф модда ҳисобида фосфор ва 20-40 кг калий ўғитлари солинади. Азотли ўғитларни экишдан олдин ва ўсув даврида солиш...
Қўйчиликда подани қайта тиклаш совлиқлардан кўпроқ қўзи олиб уларни сақлаб қолиш эвазига таъминланади. Қўйчиликда ишни ташкил қилиш отарлар асосида амалга оширилади. Отарлар қўйларнинг зоти, жинси, ёши, наслдорлиги ва махсулдорлигига қараб тузилади. Қоракўлчилик отарларини тузганда юқоридагилардан ташқари ранги ва барра типи, класслари инобатга олинади. Бундай иш ташкил қилиш қўйларни озиқлантириш, сақлаш, танлаш ва жуфтлаш, ҳамда эмлаш ишларини осонлаштиради. Ўзбекистон шароитида совлиқ, қўчқор ва...
Чорвачиликни ривожлантириш ва чорва махсулдорлигини оширишнинг асосий шартлари сигирлардан унумли фойдаланиш, қисирликни олдини олиш, қисир қолишга йўл қўймаслик, уруғланиш миқдори ва сифатини ошириш, оталанишни кўпайтириш ҳамда ёш бузоқларни сақлаш тадбирларини йўлга қўйишдан иборатдир. Озиқлантиришни яхшилаш билан бир қаторда хўжаликлардаги чорвачилик ишларини юритишни такомиллаштириш, шунингдек илғор фан ютуқларидан кенг фойдаланиш эвазига мол туёғини бирмунча кўпайтириш ҳозирги куннинг асосий вазифаларидан биридир. Статистик...
Эгат оралиғи 60-70 см, бир қаторда ўсимликлар оралиғи 15 см холатда экилади. Экиш миқдори навига қараб ўртача 16 кг гектарига (195-260 минг ўсим./га) ташкил қилади. Агар 90 см эгат оралигида икки қаторда экилганда, ўсимликлар оралиғи 15 см ва уруғ экиш миқдори 30 кг гектарига (400 минг ўсим./га) ташкил қилади. Эртапишар "Дурдона" нави ўсимликлари юқори қўчат қалинлигига чидамлидир. Қалин экилишига...

Сўнгги янгилик ва мақолалар

Тавсия этамиз

x