Анор дарахтини ўғитлаш

Анордан мўл хосил олиш учун уни ўғитлаш жуда мухимдир. Айрим боғбонларимиз минерал ўғит бериш билан анордан юқори хосил олишга берилиб кетишди.
Анор учун азот, фосфор, калий, кальций, ва бошка ўғитлар жуда керак.
Лекин хаддан зиёд минерал ўғит ишлатиш оқибатида анор дархтингизни мўрт, тез синувчан ва совукка чидамсиз қилиб ўйишингизни унутманг.
Бунинг устига анор меваси тез чириб кетади ва саклашга яроқсиз холгакелади.
Яхшиси, махаллий ўғитларга эътиборингизни каратинг. Махаллий ўғитларга хайвонлар гўнги, суюқ гўнг, қушлар, парранда ахлати, кўмир майдаси, турли чиқиндилар, озиқ-овқат қолдиқлари ва ўт-хашак чириндилари киради.
Махаллий ўғитларда карбомид, азот, фосфор, водород, магний, олтингугурт ва бошка моддалар кўп. Бу ўғитни кўп ишлатиш анор боғингиздаги тупроқни маданийлаштиради, чиринди билан бойитади.
Енгил тупроқлар қовушқоқлиги ортади ва уларда намнинг сақлаш хамда моддаларни сўриб олиш, хусусияти кучаяди.
Махаллий ўғитлар тупрок унумдорлигини оширса, минерал ўғитлар озуқа режимини яхшилайди, бирок, богингизни умрига зомин бўлишини унутманг.

Анорзорингиз учун энг мақбули айтиб ўтганимиздек, махаллий гўнгдир. Гўнгни махсус чуқурга кўмиб, яхшилаб чиритиб, камида бир йил сақлаб, анор илдизларига тегмайдиган қилиб, ёнига чуқур қазиб, кўминг. Иккинчи йили кейинги ёнига ва шу тарзда давом эттиринг. Бу усулда барча ўғитлар хавога учмай, дарахтга етиб боради. Натижа эса боғингиз махсулдорлиги ошишига олиб боради.
Шу ерда ёш боғбон дўстларимиз орасида бахсга сабаб бўлаётган ўғит турлари анор дарахтига кай тарзда таъсири тўғрисида маслахат беришни хам лозим деб билдик.
Усимлик ва дарахт хаётида азот етишмаса экин ўсишдан тўхтайди, хосилдорлиги камаяди. Азот кўп берилса, айникса, анор ўсиб, ғовлаб кетади, совуққа ва сувсизликка чидамсиз бўлиб колади, меваси чириб кетади. Фосфор- бакувват илдиз системаси хосил килади, хосилнинг пишиб етилишини тезлатади, мевада крахмал ва қанд тўплашда ёрдам беради.
Фосфор билан ўсимликнинг дастлабки ўсув даврида озиқлантириш мухимдир. Анор кўчатини очиб, таги текислангач, оз миқдорда тупроққа аралаштириб бериш
яхшироқ. Гўнг жамгариш чоғида гўнгга аралаштириб, анорга берсангиз, ундан хам тузукроқ.
Кальций илдиз системаси ўсишига ёрдам беради. Тупроқнинг ишқорлик даражасини камайтиришга яхши таъсир кўрсатади. Калий ўсимлик тўқималарини ривожланиши учун жуда мухимдир. Углеводларнинг пайдо бўлишига ёрдам беради, ўсимликнинг замбуруғ касалликларига, иссиққа ва совуққа чидамлилигини оширади. Анор гулини тўкилишини олдини олади.
Марганец, мис, рух, бор каби микроэлементлар хам ўсимлик ва боғингиз хаётида мухим бўлиб, уни ўсиши хамда хосил тўплашига ижобий таъсир кўрсатади. Минерал
ўғитлардан фойдаланиб, мўл хосил олаётган бғгбонлар кўп.

Бироқ, биз бу ўғитларни полиз ва томорқангизга ишлатиб, уни обод қилишингизни, анорингизга эса махаллий ўғитлардан кўпроқ фойдаланишингизни тавсия қиламиз.
Анордан юкори хосил олиш йўлларидан бохабар бўлай десангиз, рисолани ўкишни давом этинг.

Манба: «Анорчилик сирлари» Исроил Неъматов

Сайтда имловий ёки услубий хатога кўзингиз тушдими? Хато жумлани белгиланг ва CTRL+ENTER босиш орқали бизга хабар беринг.