Бош саҳифа Калит кўзлар Чорвачилик

Калит сўз: Чорвачилик

Қорамолларнинг симментал зоти хусусиятлари

Симменталь зоти (немисча Simmental-Зимменталь водийси). Швейцарияда, маҳаллий зотларни V асрда келтирилган скандинав зотлари билан чатиштириш йўли билан яратилган. Унумдорлиги юқорилиги ва маҳаллий шароитга тез...

Қорамолларда некробактериоз касаллиги ва даволаш чоралари

Некробактериоз – Necrobacteriosis Necrobacillosis қишлоқ хўжалик, уй ва ёввойи ҳайвонлар ҳамда паррандаларнинг юқумли касаллиги бўлиб, одатда, ҳайвонларнинг туёқларида йирингли-некротик жараёнларни ривожланиши билан тавсифланади. Айрим...

Гўшт етиштириш технологиясининг ўзига хос хусусиятлари

Гўшт етиштиришда қуйидагиларга амал қилиш тавсия этилади: – гўштдор сигирдан бузоқ олинади, улар 6-8 ойгача сигирнинг ёнида боқилади, шунинг учун бундай сигирларнинг сут маҳсулдорлиги паст...

Буқаларни бўрдоқилаш

Бу гўшт учун етиштириладиган ёш ҳайвонларни озиқлантиришнинг охирги босқичи. Бўрдоқилаш даври 3 ой давом этади. Бу вақт ичида буқа 30% вазн қўшади. 500 кг оғирликдаги...

Альп қўнғир эчки зоти

Бу эчкилар гўштдор-сутдор, Швейцариянинг тоғли эчкилар зотига мансуб. Уларнинг асосий туси қўнғир, оч қўнғирдан тўқ қўнғиргача, бошининг орқасидаги, қорни ва оёқларидаги қора нишонлари билан ажралиб...

Майда шохли молларнинг оқсил касаллиги

Оқсил. Қўзғатувчи - бу ташқи муҳитда барқарор бўлган вируслар туркумининг 7 (О, А, С, SAT 1, SAT 2, SAT 3, Asia 1) вирусидан иборат. Нисбий намлик...

Қорамолларда пироплазмоз касаллиги

Пироплазмоз – ўткир кечадиган мавсумий инвазион касаллик бўлиб, Piroplazma bigeminumнинг эритроцитларда паразитлик қилиши туфайли тана ҳароратининг кўтарилиши, шиллиқ пардаларнинг анемияси ва сарғайиши, гемоглобинурия ҳамда...

МАҲСУЛДОР МОЛЛАРНИ ШАРОИТИМИЗГА МОСЛАШТИРИШ ОМИЛЛАРИ ВА ҚОН-ПАРАЗИТАР КАСАЛЛИКЛАРИДАН САҚЛАБ ҚОЛИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ

Деҳқон ва фермер хўжаликларида зотлик ва маҳсулдор қорамолларни кўпайтириш ҳамда шу билан бир вақтда соҳани ривожлантиришда катта тўсқинлик қилаётган ва катта иқтисодий зарар етказаётган пироплазмидоз...

Силос тайёрлаш технологияси

Юқори сифатли силос тайёрлаш учун массани энг мақбул муддатларда ўриш ва йиђиштиришни тўђри ташкил этиш муќим ќисобланади. Кўк ўт силос учун шундай ўрилиши лозимки,...

Чорвачиликда озуқа ресурслари ва уларнинг таснифланиши

Барча турдаги озуқалар 3 гуруҳга бўлинади: - ўсимлик маҳсулотларидан тайёрланган озуқалар; - ҳайвонот маҳсулотларидан тайёрланган озуқалар; - минерал моддалар. Ўсимлик маҳсулотларидан тайёрланган озуқалар: Улар қуйидаги гуруҳларга бўлинади: 1....

Соғин сигирларни суғориш

Соғин сигирлар олдида иложи бўлса, доимий тоза сув сақланиши керак. Агар бунинг иложи бўлмаса, кунига камида 2-3 марта сув бериш керак. Соғин сигирларнинг кунлик сув...

Молларнинг мандолонг зоти ҳақида

Австралиянинг Мандолог фермасида яратилган. Бу зот бир қанча дурагай молларни зебу билан дурагайлаштириш асосида шакллантирилган. 1975 йилдан бошлаб дурагай моллар “ўз ичида” урчитилган ва...

Ҳайвонларда бўғозлик физиологияси

Бўғозлик (Graviditas) – урғочи ҳайвон организмида ҳомиланинг ривожланиши билан ҳарактерланиб, тухум хужайрасининг уруғланиши билан бошланади ва етилган болани туғиш билан тугайди. Бўғозлик бир болали ва кўп...

Қорамолларни қон-паразитар касалликлардан ҳимоялаш

Чорвачиликни ривожлантиришда қон-паразитар касалликларига (тейлериоз, пироплазмоз, бабезиоз) қарши кураш долзарб вазифа ҳисобланади. Қорамолларнинг қон-паразитар касалликлари ориқлаш, қон айланиш ва нафас олиш системалари фаолиятининг бузилиши...

ВИТАМИНЛИ ЎТ УНИ ВА ТАБИИЙ ОРГАНИК ОЗУҚАЛАР ТАЙЁРЛАШ

Витаминли ўт уни тайёрлаш усулида тўйимли моддаларнинг йўқотилишини камайтириш ҳисобига қўшимча маҳсулот олиш мумкин. Масалан, 1 тонна беда кўк массасидан (0,18-0,20) 250 кг пичан...

ЭЧКИЛАРНИНГ ЮҚУМЛИ ПЛЕВРОПНЕВМОНИЯСИ

Эчкиларнинг юқумли плевропневмонияси Pleuropneumonia infectiosa caprarum контагиоз касаллик бўлиб, тана ҳароратини кўтарилиши, крупоз пневмония ва сероз-фибринли плеврит билан характерланади. Касалликнинг иқтисодий зарари. Эчкичилик хўжаликлари учун жуда...

ҚОРАМОЛЛАРДА ОҚСИЛ КАСАЛЛИГИ

Оқсил-(яшур) – ўткир кечувчи, тез тарқалувчи, юқумли вирус касаллик бўлиб, асосан жуфт туёқли уй ҳайвонлари, қорамоллар, қўй-эчкилар, чўчқа ва туялар, кам бўлсада одамлар, айниқса касал...

Қорамолларни сунъий уруғлантиришнинг афзалликлари

Сунъий уруғлантиришнинг табиий усулдан афзалликлари: 1. Асосийси бу битта яхши буқанинг уруғини кўпроқ хўжаликларга етказиб бериш имкониятидир. Одатда табиий усулда бир буқа фақат битта фермер...

Романов зотли кўйлар ҳақида

Романов зоти энг қадимги ва энг кенг тарқалган қўй зотларидан биридир ________________________________________ Романов қўй зотлари таснифи Романов қўй зоти ўтган асрда деҳқонлар томонидан дағал юнгли қўйни танлаш...

Улоқчаларни озиқлантириш технологияси

Сут йўналишидаги улоқчалар организмининг муҳим ривожланиш босқичларидан бири – уларнинг янги туғилгандаги ва биринчи 4-6 ойлик ёши ҳисобланади. Бу ёшда ҳароратни бошқариш, юрак-томир, нафас олиш,...

Сўнгги янгилик ва мақолалар