Бош саҳифа Калит кўзлар Каноп

Калит сўз: Каноп

Канопни етиштириш технологияси

Ўзбекистонда канопнинг Узбекский-1972, Узбекский-2142, Ўзбекистон-2225 навлари экиш учун Давлат реестрига киритилган. Каноп техникавий экин, ўтмишдошларга талабчан. Каноп учун кузги бошоқли дон экинлари, беда, дуккакли дон...

КАНОП-Халқ хўжалигидаги аҳамияти, тарқалиши, ҳосилдорлиги.

Каноп ўсимлиги луб тола берувчи қимматбаҳо экинлар гуруҳига киради. Унинг поясидаги луб толалар поя массасининг 30 %, толанинг ўзи эса 24 % ташкил этади....

Канопдан мўл ва сифатли ҳосил етиштириш бўйича тавсиялар

Каноп – қимматбаҳо толали экин. Каноп толаси ўзининг пишиқлиги, майинлиги ва яхши тўқилиши билан ажралиб туради. Канопдан қоп, ип, брезент, гилам учун асослар ва...

Сўнгги янгилик ва мақолалар