Бош саҳифа Калит кўзлар Қорамолчилик

Калит сўз: Қорамолчилик

Гўшт етиштириш технологиясининг ўзига хос хусусиятлари

Гўшт етиштиришда қуйидагиларга амал қилиш тавсия этилади: – гўштдор сигирдан бузоқ олинади, улар 6-8 ойгача сигирнинг ёнида боқилади, шунинг учун бундай сигирларнинг сут маҳсулдорлиги паст...

Буқаларни бўрдоқилаш

Бу гўшт учун етиштириладиган ёш ҳайвонларни озиқлантиришнинг охирги босқичи. Бўрдоқилаш даври 3 ой давом этади. Бу вақт ичида буқа 30% вазн қўшади. 500 кг оғирликдаги...

Қорамолларда пироплазмоз касаллиги

Пироплазмоз – ўткир кечадиган мавсумий инвазион касаллик бўлиб, Piroplazma bigeminumнинг эритроцитларда паразитлик қилиши туфайли тана ҳароратининг кўтарилиши, шиллиқ пардаларнинг анемияси ва сарғайиши, гемоглобинурия ҳамда...

МАҲСУЛДОР МОЛЛАРНИ ШАРОИТИМИЗГА МОСЛАШТИРИШ ОМИЛЛАРИ ВА ҚОН-ПАРАЗИТАР КАСАЛЛИКЛАРИДАН САҚЛАБ ҚОЛИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ

Деҳқон ва фермер хўжаликларида зотлик ва маҳсулдор қорамолларни кўпайтириш ҳамда шу билан бир вақтда соҳани ривожлантиришда катта тўсқинлик қилаётган ва катта иқтисодий зарар етказаётган пироплазмидоз...

Соғин сигирларни суғориш

Соғин сигирлар олдида иложи бўлса, доимий тоза сув сақланиши керак. Агар бунинг иложи бўлмаса, кунига камида 2-3 марта сув бериш керак. Соғин сигирларнинг кунлик сув...

Молларнинг мандолонг зоти ҳақида

Австралиянинг Мандолог фермасида яратилган. Бу зот бир қанча дурагай молларни зебу билан дурагайлаштириш асосида шакллантирилган. 1975 йилдан бошлаб дурагай моллар “ўз ичида” урчитилган ва...

ҚОРАМОЛЛАРДА ОҚСИЛ КАСАЛЛИГИ

Оқсил-(яшур) – ўткир кечувчи, тез тарқалувчи, юқумли вирус касаллик бўлиб, асосан жуфт туёқли уй ҳайвонлари, қорамоллар, қўй-эчкилар, чўчқа ва туялар, кам бўлсада одамлар, айниқса касал...

Қорамолларни сунъий уруғлантиришнинг афзалликлари

Сунъий уруғлантиришнинг табиий усулдан афзалликлари: 1. Асосийси бу битта яхши буқанинг уруғини кўпроқ хўжаликларга етказиб бериш имкониятидир. Одатда табиий усулда бир буқа фақат битта фермер...

Сигирларда тўйимли моддаларнинг алмашинуви

Оқсил алмашинуви. Қорамолларда азот алмашинуви бир камерали ошқозонга эга ҳайвонларга ўхшаш кечади. Фақат катта, тўр ва қат қориндаги азот алмашинуви бир камерали ошқозонга эга ҳайвонлардан...

Лимузин зотли қорамоллар ҳақида

Лимузин зоти Франциянинг Лимузин провинциясида яратилган. Лимузин зотининг тарихи XVIII асрнинг иккинчи ярмидан бошланган. XIX асрнинг биринчи ярмида Лимузин провинциясининг чорвадорлари маҳалли... Лимузин зоти Франциянинг...

Сигирларда лактация даври

Сигир тўққанидан бошлаб, то яна қочиб буғозлигида дам олишга чиқиб кетганигача бўлган оралиқ сут бериш ёки лактация даври деб юритилади. Бу оралиқ соғим даври...

Молларнинг ШАРОЛЕ зоти ҳақида

Шароле зотининг ватани Франциянинг марказий қисмидаги Шарол вилояти ҳисобланади. Бу зот махаллий моллардан келиб чиққан. Унинг шаклланишида симментал ва шортгорн зотларининг қони куйилганлиги тўғрисида...

Бузоқларда бронхопневмония касаллиги

Касаллик умумий характерга эга бўлиб, иммунитетнинг пасайиши, бронх ва ўпкалар зарарланиши ва уларда экссудат тўпланиши, қон айланиши ва газ алмашинувининг бузилиши билан кечади. Агар...

Қорамоллар гўшт маҳсулдорлигига таъсир қилувчи омиллар

Қорамолнинг гўшт маҳсулдорлигига таъсир қилувчи асосий омил — ҳайвоннинг зоти ҳисобланади. Айниқса гўшт йўналишидаги қорамоллар юқори гўшт маҳсулдорлигига эга бўлади. Улар ўзларининг тез етилувчанлиги, сўйим...

Сигирларнинг юқори мах­сулдорлигини баҳолаш ва танлаш

Наслдор сигирлар юқори мах­сулдорлиги, соғломлиги ва конституциясининг стаҳкамлиги би­лан характерланади. Истеъмол қилган озиқаларни махсулот билаи қоплашлиги, машина соғимига мослашганлиги ҳамда ўзларининг сифатли белгиларини авлодига...

Сигирнинг бўғозлигини клиник усул билан аниқлаш

Рефлексологик усул. Сигир уруғлантирилгандан кейин 10 кундан 30 кунгача ҳар куни 1,5-2 соатга синовчи-буқалар билан бирга сақланади. Бу даврда синовчи-буқа томонидан куйикка келганлиги аниқланган сигирлар...

Қорамолда учрайдиган туёқ бўғимининг йирингли яллиғланиши касаллиги ва даволаш чоралари

Туёқ бўғимининг йирингли яллиғланиши қорамолларнинг туёқ бўғимлари йирингли яллиғланишини айрим пайтларда “панариций” яъни “ҳасмол” деб атайдилар. У кириб борувчи жароҳатларда бирламчи, яллиғланиш атроф тўқималардан ўтганда ёки нотўғри...

СИГИРЛАРДАН БУЗОҚ ОЛИШНИ КЎПАЙТИРИШ ОМИЛЛАРИ

Чорвачиликни ривожлантириш ва чорва махсулдорлигини оширишнинг асосий шартлари сигирлардан унумли фойдаланиш, қисирликни олдини олиш, қисир қолишга йўл қўймаслик, уруғланиш миқдори ва сифатини ошириш, оталанишни...

Қорамолларда қичима (псороптоз) касаллиги

Катталиги 0,5—0,8 мм бўлган қичима каналари томонидан қўзғатиладиган касаллик. Урғочиси 50-60 нафар тухум қўйиб, улар эпидермис тангаларига ёпишиб оладилар. Ҳар 15-20 кунда бир авлод...

Герефорд зотининг маҳсулдорлиги

Сермашақат селекция ишлари олиб борилганига қарамай герефорд зоти қорамолларини эрта етишишига эриша олинмади. Биринчи болалаши 36 ойга келиб бўлади. Бузоқлар нисбатан кичик туғилади, янги...

Сўнгги янгилик ва мақолалар

Open