Бош саҳифа Калит кўзлар Қорамолчилик

Калит сўз: Қорамолчилик

Молларнинг ШАРОЛЕ зоти ҳақида

Шароле зотининг ватани Франциянинг марказий қисмидаги Шарол вилояти ҳисобланади. Бу зот махаллий моллардан келиб чиққан. Унинг шаклланишида симментал ва шортгорн зотларининг қони куйилганлиги тўғрисида...

Бузоқларда бронхопневмония касаллиги

Касаллик умумий характерга эга бўлиб, иммунитетнинг пасайиши, бронх ва ўпкалар зарарланиши ва уларда экссудат тўпланиши, қон айланиши ва газ алмашинувининг бузилиши билан кечади. Агар...

Қорамоллар гўшт маҳсулдорлигига таъсир қилувчи омиллар

Қорамолнинг гўшт маҳсулдорлигига таъсир қилувчи асосий омил — ҳайвоннинг зоти ҳисобланади. Айниқса гўшт йўналишидаги қорамоллар юқори гўшт маҳсулдорлигига эга бўлади. Улар ўзларининг тез етилувчанлиги, сўйим...

Сигирларнинг юқори мах­сулдорлигини баҳолаш ва танлаш

Наслдор сигирлар юқори мах­сулдорлиги, соғломлиги ва конституциясининг стаҳкамлиги би­лан характерланади. Истеъмол қилган озиқаларни махсулот билаи қоплашлиги, машина соғимига мослашганлиги ҳамда ўзларининг сифатли белгиларини авлодига...

Сигирнинг бўғозлигини клиник усул билан аниқлаш

Рефлексологик усул. Сигир уруғлантирилгандан кейин 10 кундан 30 кунгача ҳар куни 1,5-2 соатга синовчи-буқалар билан бирга сақланади. Бу даврда синовчи-буқа томонидан куйикка келганлиги аниқланган сигирлар...

Қорамолда учрайдиган туёқ бўғимининг йирингли яллиғланиши касаллиги ва даволаш чоралари

Туёқ бўғимининг йирингли яллиғланиши қорамолларнинг туёқ бўғимлари йирингли яллиғланишини айрим пайтларда “панариций” яъни “ҳасмол” деб атайдилар. У кириб борувчи жароҳатларда бирламчи, яллиғланиш атроф тўқималардан ўтганда ёки нотўғри...

СИГИРЛАРДАН БУЗОҚ ОЛИШНИ КЎПАЙТИРИШ ОМИЛЛАРИ

Чорвачиликни ривожлантириш ва чорва махсулдорлигини оширишнинг асосий шартлари сигирлардан унумли фойдаланиш, қисирликни олдини олиш, қисир қолишга йўл қўймаслик, уруғланиш миқдори ва сифатини ошириш, оталанишни...

Қорамолларда қичима (псороптоз) касаллиги

Катталиги 0,5—0,8 мм бўлган қичима каналари томонидан қўзғатиладиган касаллик. Урғочиси 50-60 нафар тухум қўйиб, улар эпидермис тангаларига ёпишиб оладилар. Ҳар 15-20 кунда бир авлод...

Герефорд зотининг маҳсулдорлиги

Сермашақат селекция ишлари олиб борилганига қарамай герефорд зоти қорамолларини эрта етишишига эриша олинмади. Биринчи болалаши 36 ойга келиб бўлади. Бузоқлар нисбатан кичик туғилади, янги...

Бузоқларда кўп учрайдиган диспепсия(носпецифик диарея) касаллиги ва даволаш чоралари

Диспепсия (нoспецифик диарея) - ёш ҳайвoнларнинг ўткир кечадиган касаллиги бўлиб, ҳазм ва модда алмашинуви жараёнларининг бузилиши, oрганизмнинг сувсизланиши ва интoксикацияси билан ўтади. Келиб чиқишига кўра...

Қозоқ оқбош зотли чорва моллари ҳақида

Қозоқ оқбош зоти собиқ СССРда (ҳозирги Қозоғистон, Россиянинг Волгоград, Оренбург ва Саратов областлари) XX асрнинг 30-40 йилларида яратилган, расман 1950 йилда рўйхатга олинган. Селекция...

Бузоқларнинг ўсиши ва ривожланиши

Сигирнинг касаллигини олдиндан ққандай аниқлаш мумкин? Бу қуйидагича бажарилади: керакли вақтда, керакли сигирлардан керакли белгиларни ўқиб олиш. Кунига камида икки марта молларни баҳолашга вақт...

БУЗОҚЛАР ВА ЁШ ҚОРАМОЛЛАРНИ ПАРВАРИШЛАШ

Чорвачилик фермер хўжаликларида ёш бузоқларни парваришлаш асосий муаммолардан бири хисобланиб, маҳсулдор сигирларни етиштириш ана шу муаммоларни қай даражада ҳал этилишига кўп жиҳатдан боғлиқ. Бугунги...

Четдан келтирилган молларни боқиш фойдалими? Бизнес режа!

Четдан келтирилган молларни нархи ўзимизнинг маҳаллий моллардан анча юқори. Кўпинча фермерлар фақат кредит маблагълари эвазига мол олиб кела олади, чунки бу жараён катта инвестициялар...

Юқори маҳсулдор қорамолларда туёқ касалликлари муаммоси ва олдини олиш тадбирлари

Мамлакатимизда охирги йилларда наслдор қорамолларни кўпайтириш, улардан соғлом насл олиш, сифатли сут ва сут маҳсулотларини олиб халқимиз истеъмолига етказиб бериш ветеринария мутахассисларини олдида турган...

СИГИРЛАРДА МАСТИТЛАРНИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ

Маститларни даволашда яллиғланиш турлари, касалликнинг кечиши ва организмнинг ҳолати эътиборга олинади. Даволаш усуллари жароҳатланган елинга тўғридан тўғри таъсир этиши (массаж, турли малҳам, линиментларни суртиш,...

Микотоксикозлар ва уларни ташҳислаш усуллари

Аннотация Ушбу мақолада ҳайвонлар ўртасида кенг тарқалган озуқадан захарланиш – микотоксикозлар, уларнинг этиологияси, замбуруғларга мансуб асосий токсинлар, микотоксикозларни ташҳислаш усуллари ва амалий текшириш натижалари баён...

«ГОВМИШ» СИГИРЛАР МУАММОЛАРИ

Соғин сигирлар интенсив индустриал методларни қўллаган ҳолда асралиб, бунда сут ажратишни сақлаш учун ҳар йили бузоқлар туғилиши назарда тутилади. Сигирлар бўғозлиги ва лактация йилига...

Соғин сигирларни озиқлантириш

Сигирларнинг сут маҳсулдорлигига таъсир қилувчи асосий омиллардан ҳисобланади. Сигирларнинг тирик вазни маҳсулдорлиги, семизлиги, физиологик ҳолатига қараб меъёр асосида, хўжаликнинг озиқа имкониятлари асосида тузилган тўлақийматли рационлар...

Бузоқни боқишдаги янги усуллар (2-ҚИСМ)

СУВ – жуда муҳим! Сув бузоқнинг ҳали жуда кичкина катта қорнини ривожланиши учун муҳимдир. Катта қоринга етарлича сув тушган тақдирдагина, катта қорин бактериялари кўпайиши мумкин....

Сўнгги янгилик ва мақолалар

Muhim Media Telegram Izlash YouTube