Бош саҳифа Калит кўзлар Ҳайвонларининг касалликлари

Калит сўз: Ҳайвонларининг касалликлари

Қорамолларда некробактериоз касаллиги ва даволаш чоралари

Некробактериоз – Necrobacteriosis Necrobacillosis қишлоқ хўжалик, уй ва ёввойи ҳайвонлар ҳамда паррандаларнинг юқумли касаллиги бўлиб, одатда, ҳайвонларнинг туёқларида йирингли-некротик жараёнларни ривожланиши билан тавсифланади. Айрим...

ҚУЁНЛАР КОКЦИДИОЗ (ЭЙМЕРИОЗИ) ВА УНИ ОЛДИНИ ОЛИШ

ҚУЁНЛАР КОКЦИДИОЗ (ЭЙМЕРИОЗИ) ВА УНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЧОРА ТАДБИРЛАРИ Ўзбекистоннинг иқтисодиётини ривожлантиришда чорвачилик муҳим ўрин тутади.  Мустақил Республикамиз халқини чорвачилик маҳсулотлари (гўшт, сут, ёғ) ва...

Майда шохли молларнинг оқсил касаллиги

Оқсил. Қўзғатувчи - бу ташқи муҳитда барқарор бўлган вируслар туркумининг 7 (О, А, С, SAT 1, SAT 2, SAT 3, Asia 1) вирусидан иборат. Нисбий намлик...

Қорамолларда пироплазмоз касаллиги

Пироплазмоз – ўткир кечадиган мавсумий инвазион касаллик бўлиб, Piroplazma bigeminumнинг эритроцитларда паразитлик қилиши туфайли тана ҳароратининг кўтарилиши, шиллиқ пардаларнинг анемияси ва сарғайиши, гемоглобинурия ҳамда...

Қорамолларни қон-паразитар касалликлардан ҳимоялаш

Чорвачиликни ривожлантиришда қон-паразитар касалликларига (тейлериоз, пироплазмоз, бабезиоз) қарши кураш долзарб вазифа ҳисобланади. Қорамолларнинг қон-паразитар касалликлари ориқлаш, қон айланиш ва нафас олиш системалари фаолиятининг бузилиши...

ЭЧКИЛАРНИНГ ЮҚУМЛИ ПЛЕВРОПНЕВМОНИЯСИ

Эчкиларнинг юқумли плевропневмонияси Pleuropneumonia infectiosa caprarum контагиоз касаллик бўлиб, тана ҳароратини кўтарилиши, крупоз пневмония ва сероз-фибринли плеврит билан характерланади. Касалликнинг иқтисодий зарари. Эчкичилик хўжаликлари учун жуда...

Қуёнларнинг геморрагик касаллиги

Ушбу касаллик махсус кучайтирилган вирус билан Австралияда ҳаддан ташқари кўпайиб кетган ёввойи қуён ва кемирувчиларни жадал ва оммавий тарзда қириб ташлаш учун яратилган. Касаллик...

Қўй ва эчкиларда мастит касаллиги ва даволаш чоралари

Мастит (Mastitis) – бутун сут эмизувчи ҳайвонларда учрайдиган, елин тўқималарининг яллиғланиши бўлиб, аста-секин елин тўқималарида патологик ўзгаришларга йўл очиб, елиннинг қисман ёхуд бутунлай емирилишига ва...

Паррандаларнинг юқумли бронхит касаллиги ва даволаш чоралари

Юқумли бронхит (ЮБ) – барча ѐшдаги паррандаларга юқадиган контагиоз вирус касаллиги. Жўжаларнинг нафас олиш органларини зарарлайди ва катта ѐшдаги парранда маҳсулдорлиги тушиб кетади. Касал қўзғатувчи...

Бузоқларда бронхопневмония касаллиги

Касаллик умумий характерга эга бўлиб, иммунитетнинг пасайиши, бронх ва ўпкалар зарарланиши ва уларда экссудат тўпланиши, қон айланиши ва газ алмашинувининг бузилиши билан кечади. Агар...

Қорамолда учрайдиган туёқ бўғимининг йирингли яллиғланиши касаллиги ва даволаш чоралари

Туёқ бўғимининг йирингли яллиғланиши қорамолларнинг туёқ бўғимлари йирингли яллиғланишини айрим пайтларда “панариций” яъни “ҳасмол” деб атайдилар. У кириб борувчи жароҳатларда бирламчи, яллиғланиш атроф тўқималардан ўтганда ёки нотўғри...

Қорамолларда қичима (псороптоз) касаллиги

Катталиги 0,5—0,8 мм бўлган қичима каналари томонидан қўзғатиладиган касаллик. Урғочиси 50-60 нафар тухум қўйиб, улар эпидермис тангаларига ёпишиб оладилар. Ҳар 15-20 кунда бир авлод...

Сигирларда катта қорин касалликлари

Катта қорин ацидози Бунда катта қорин суюқлиги муҳитининг кислоталик томонга ўзгариши билан характерланиб, ҳайвонлар асосан ёз ва куз фассларида касалланади. Ҳайвонлар томонидан (сули, арпа, буғдой, макка...

Бузоқларда кўп учрайдиган диспепсия(носпецифик диарея) касаллиги ва даволаш чоралари

Диспепсия (нoспецифик диарея) - ёш ҳайвoнларнинг ўткир кечадиган касаллиги бўлиб, ҳазм ва модда алмашинуви жараёнларининг бузилиши, oрганизмнинг сувсизланиши ва интoксикацияси билан ўтади. Келиб чиқишига кўра...

Сигирларнинг кетоз касаллигини олдини олиш усуллари

КЕТОЗ – кетон таначаларининг тўпланиб қолиши, оқибатда гипофизар – буйрак усти безлари, жигар, юрак, буйраклар ва бошқа аъзоларнинг жароҳатланиши билан характерланади. Сабаблари. Сигирлар кетози – полиэтиологик касаллик...

Юқори маҳсулдор қорамолларда туёқ касалликлари муаммоси ва олдини олиш тадбирлари

Мамлакатимизда охирги йилларда наслдор қорамолларни кўпайтириш, улардан соғлом насл олиш, сифатли сут ва сут маҳсулотларини олиб халқимиз истеъмолига етказиб бериш ветеринария мутахассисларини олдида турган...

СИГИРЛАРДА МАСТИТЛАРНИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ

Маститларни даволашда яллиғланиш турлари, касалликнинг кечиши ва организмнинг ҳолати эътиборга олинади. Даволаш усуллари жароҳатланган елинга тўғридан тўғри таъсир этиши (массаж, турли малҳам, линиментларни суртиш,...

Микотоксикозлар ва уларни ташҳислаш усуллари

Аннотация Ушбу мақолада ҳайвонлар ўртасида кенг тарқалган озуқадан захарланиш – микотоксикозлар, уларнинг этиологияси, замбуруғларга мансуб асосий токсинлар, микотоксикозларни ташҳислаш усуллари ва амалий текшириш натижалари баён...

«ГОВМИШ» СИГИРЛАР МУАММОЛАРИ

Соғин сигирлар интенсив индустриал методларни қўллаган ҳолда асралиб, бунда сут ажратишни сақлаш учун ҳар йили бузоқлар туғилиши назарда тутилади. Сигирлар бўғозлиги ва лактация йилига...

Сигирлардаги эндометритлар профилактикаси ва уларни даволаш

Сигирларни туғруқдан кейинги эндометритлар билан касалланишининг олдини олиш бўйича профилактик чора-тадбирлар сигирларнинг бўғозлик даврида ва туғруқдан кейинги даврда ўтказилиб туриши зарур. Бу йўналишдаги ишларни тўғри...

Сўнгги янгилик ва мақолалар