Бош саҳифа Калит кўзлар Деҳқончилик

Калит сўз: Деҳқончилик

Органик ўғитлар

Тупроқ унумдорлигини тиклашда, минерал ўғитларнинг самарадорлигини, қишлоқ хўжалиги экинларининг ҳосилдорлигини оширишда, айниқса, маҳсулот сифатини яхшилашда органик ўғитлардан кенг фойдаланиш катта аҳамиятга эга. Органик ўғитлар...

Редиска етиштириш бўйича тавсиялар

  Экиш учун тавсия этиладиган навлар: Рубин, Дунган, Лола, Майский, Эртапишар ва ҳ.к. Уруғ танлаш. Экиладиган уруғи тоза, юқори унувчан, касалликлардан ҳоли, бутун (синмаган), вазндор, бўлиши зарур. Уруғлар...

Нок шира бити

Нокнинг барг ширинчаси ва унинг личинкалари куртак, барг, новда ва меваларни ширасини сўради ҳамда ўзидан ёпишқоқ ва ширин суюқлиқ шира ажратади. Оқибатда дарахтни куртак,...

Экиш учун тавсия қилинган пиёз навлари

Эртанги пиёз учун маҳаллий “Истиқбол”, “Зафар”, “Сумбула”, “Марғилон маҳаллийси”, “Самарқанд қизили”, хорижнинг “Алдова”, “Дайтона”, “Сибирь”, “Манас”, “Радар” навлари тавсия этилади. “Марғилон маҳаллий”. Кечпишар нав, ўсув...

Сабзавот ва картошка ҳосилини йиғиб олиш ва сақлаш

СОҲИБКОРГА ҲАР БИР КУН ҲАНИМАТ Деҳқон аҳли кузнинг ҳар бир кунидан унумли фойдаланиб, ёз бўйи қилган меҳнати маҳсулини йиғиштиришга киришди. Эндиги юмуш уларни нест-нобуд қилмай сақлашдир. Картошка....

Буғдой етиштириш технологияси

Буғдой энг кўп тарқалган асосий донли экинларидан бири ҳисобланади. Бутун дунё халқларининг ярмидан кўпроғи озиқ-овқат сифатида буғдой нонидан фойдаланади. Буғдой ноннинг таркибида oқсил ва...

Малина экиш ва парваришлаш бўйича тавсиялар

Малина бир ерда кўчирилмасдан 10-12 йил, баъзан ундан ҳам кўпроқ ўсади. Шунинг учун экин майдони танлашга алоҳида эътибор бериш керак бўлади. Малина учун совуқ...

Помидор мевасини сақлаш бўйича тавсиялар

Янги помидорлар ўз ҳолатини кўп сақламайди. Яхши шароитда ёки музлаткичда сақланганда ярим ой туриши мумкин. Яшил помидорлар қизилларига нисбатан яхши сақланади. Уй шароитида сақланганида...

Қишга пиёз сақлаш бўйича тавсиялар

Пиёз қанчалик қуруқ бўлса, унинг ривожланишдан тўхтаган даври шунчалик узоқ бўлади, бошқа ўсмайди ва кўп муддатга сақлаш мумкин бўлади. 1. Йиғиштириб олиш ва қуритиш Сақлаш учун...

Картошкани ёзги, кечки муддатда етиштириш бўйича тавсиялар

Кечки картошка етиштиришнинг энг аҳамиятли жиҳати – ушбу муддатда картошка ҳосилдорлиги эртагига нисбатан анча юқори бўлади, узоқ муддат сақланиб, келгуси йилнинг май ойигача ёки...

Буғдой трипси сўрувчи зараркунандаси ва кураш чоралари

Буғдой трипси - Ўзбекистоннинг ҳамма худудларидаги ғаллазорларда учрайди. Ғаллада бошоқланиш даври бошланиши билан етук трипслар пайдо бўла бошлайди. (2.1-расм). Личинкалар бошоқ қобиғи ичига кириб,...

Ўсимлик зараркунандаларига қарши қўлланилувчи йирқич ҳашоратлар:тухумхўр трихограммалар

Тухумхўр-трихограмма (Trichogramma pintoi Voegele.) – Trichogrammatidae оиласига хос майда ҳашоратдир. Танасининг узунлиги 0,3-0,9 мм келади. Трихограмма – Ўзбекистонда ғўза тунламига қарши кимёвий инсектицидлар ишлатишни...

Картошкани иккиҳосилли экин сифатида етиштириш

Ўзбекистонда картошкани иккиҳосилли экин сифатида ўстириш, яъни эртаги картошка янги ҳосилини ковлаб, ёзда қайта экиш йўли билан бир йилда 2 марта ҳосил олиш масаласи...

Анғизда мош етиштиришда молибден (Мo) микроэлементидан турли усулларда фойдаланиш

Дуккакли-дон экинлари орасида мош экиладиган майдон ҳажми жиҳатидан жаҳонда соядан кейин иккинчи ўринда туради (25 млн. гектарга яқин). Маълумотларга кўра, республикамизда ҳар йили мош...

Кунгабоқарни ўғитлаш бўйича тавсиялар

Кунгабоқарни тўлиқ ва тўғри минерал озиқлантириш асосан кузги ишлов беришдан бошланади. Кунгабоқар 1 тонна дон ва шунга яраша вегетатив масса хосил қилиши учун соф...

Маккажўхорининг пуфаксимон қоракуя касаллиги ва унга қарши кураш

Маккажўхори экинида замбуруғ, бактерия, вируслар вужудга келтирадиган касалликларнинг 70 дан ортиқ тури маълум. Пуфаксимон қоракуя - (Ustilago maydis)(DS) Corda. Ustilago zeae Unger. замбуруғи туғдиради. Замбуруғ...

Шолига қандай ўғитлар берилади?

Шоли минерал озуқалардан азот, фосфор, калий элементларига талабчандир. Ўзбекистон шароитида 1ц дон ва 1 ц похол етиштириш учун 2,3 кг азот, 0,8 кг фосфор, 3 кг калий элементи сарфланади. Шолидан 60 ц/га ҳосил олиш учун соф ҳолда 150-180...

Фарғона водийси шароитида соя етиштириш

Соя етиштиришни кўпайтириш, уни шу ернинг ўзида қайта ишлаб, экспортга ҳам йўналтириш чораларини кўриш керак. Соя экиш орқали ер унумдорлигини ошириш, соя агротехникаси бўйича...

Беда қандаласи зарари ва унга қарши кураш чоралари

Марказий Осиёда сўқир қандалалар оиласининг 650 тури (170 авлоди) тарқалган бўлиб, улардан 1% гина маданий ўсимликларга зарар келтиради. Ўзбекистонда 13 тури учрайди, аммо улардан...

Иссиқхоналарда экинларни илдизи орқали озиқлантириш шароитлари

Иссиқхоналарда ҳар бир метр квадрат майдон жадал фойдаланилади. Бир майдонда 3-4 хил экин етиштириш мумкин. Ҳимояланган ер сабзавотлари, очиқ ерда ўсаётганларга нисбатан 2-10 барабар...

Сўнгги янгилик ва мақолалар