Домой Теги Деҳқончилик

Тег: Деҳқончилик

Сабзавот ва полиз экинларининг кўчатларини касалликлардан ҳимоя қилиш

Сабзавот ва полиз экинларининг кўчатлари ҳам иссиқхоналарда, ҳам очиқ далаларда экиш учун етиштирилади. Барча экинларнинг уруғликларини соғлом (ёки кам зарарланган) ўсимликлардан олиш, уларни ҳар...

КАРАМ БИТИ ВА УНГА ҚАРШИ КУРАШ УСУЛЛАРИ

Карам бити (шираси) тухумлик босқичида икки йиллик бутгулли бегона ўтларда тухумлик, личинкалик ва партеногенетик урғочи зотлари икки йиллик бутгулли бегона ўтларда қишлайди. Карам бити...

БРОККОЛИНИ ТЎҚСОНБОСТИ УСУЛИДА ЕТИШТИРИШ

Брокколининг Агасси F1, Гераклион F1, Наксос F1, Маратон F1 дурагайларини тўқсонбости муддатда экиш тавсия этилади. Брокколининг дурагай уруғлари махсус кассета ёки стаканларда тайёрлаб экиб етиштириш лозим. Кўчатларни...

Помидордаги фитофторага қарши курашишда сут ва йод қўлланиш

Фитофтороз деҳқонларнинг энг ашаддий душманларидан биридир. Бу касалликдан энг кўп зарар кўрадиган экинлар: помидор, картошка ва қулупнайдир.  Фитофтора тупроқ, тугунаклар, уруғлар орқали жуда тез...

Мош экининиг касалликлар

Илдиз фузариоз қуруқ чириши. Янги униб чиққан ниҳолларнинг ўқ илдизларида оч-қўнғир, сўнгра қизғиш-қўнғир ва ниҳоят қўнғир доғлар, сўнгра илдиз бўйлаб чат-нашлар пайдо бўлади, илдиз...

Мош экинини ўғитлаш тартиби

Аралашган ўғитлардаги азот ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланишига яхши таъсир этади. Айниқса, фосфорли ўғитлар экинни экишдан аввал берилиши керак, чунки фосфор тупроқда ўсимликка таъсир этиши...

Бодрингнинг кладоспориоз касаллиги ва кураш чоралари

Кладоспориоз (қўнғир доғланиш, зайтунранг моғор, калмараз) касаллигини гифомицет Cladosporium cucumerinum қўзғатади. Касаллик очиқ далаларда ва айниқса иссиқхоналарда дунёнинг барча минтақаларида учрайди, Ўзбекистонда ҳам кенг...

ПОМИДОРДА ЭЛЕМЕНТЛАР ЕТИШМАСЛИГИДА МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАР ЎРНИГА ҚАНДАЙ ОРГАНИК УСУЛЛАР ҚЎЛЛАШ МУМКИН?

Азот, фосфор, магний, калий ва рух (цинк) элементлари етишмаслиги аввал экинларнинг қуйи қисмидаги барглардан ўзларини намоён қилиб бошлайди. Бироқ қолган барча микроэлементларнинг етишмаслиги тупнинг...

АНЗУР ПИЁЗИ ВА УНИ ЕТИШТИРИШ БЎЙИЧА ТАВСИЯЛАР

Биологик хусусиятлари. Анзур пиёзи барглари кенг, ясси, узун, яшил ёки оч-яшил тусда. Пиёзи йирик, думалоқ бўлиб, диаметри 6 см гача, оқ ёки сарғиш серсув...

ТАКРОРИЙ ЭКИН СИФАТИДА ПАРВАРИШЛАНГАН СОЯНИНГ “ОЙЖАМОЛ” НАВИНИнг СУFОРИШ ТАРТИБЛАРИГА БОFЛИҚ ҲОЛДА...

Дунёда соя етиштирувчи мамлакатларда унинг ҳосилдорлиги ва сифати агротеник тадбирларни ўз вақтида ўтказиш, суғориш меъёрлари, сони ва муддатларига боғлиқ. Сояни суғориш меъёрлари, сони ва...

Такрорий экин қўш даромад манбаи

Республикамизнинг суғориладиган майдонларида экилаётган қишлоқ хўжалик экинлари асосини ғўза ва кузги бошоқли дон экинлари ташкил этади. Бир миллион гектардан ортиқ суғориладиган майдонларимизда ҳар йили...

КОМПОСТ ТАЙЁРЛАШ

Компост материаллари кўпинча квадрат шаклдаги ёғоч яшикларга солинади. Унинг томонлари 1-1,5 м, баландлиги тахминан 1 м бўлиши мумкин. Унга қоқилган тахталарнинг оралиғи тахминан 1см...

Ғовакловчи пашша ва қарши кураш чоралари

Ғовакловчи пашша 1999 йилда республикамизда биринчи марта рўйхатга олинган. Бу тур ғовакловчи пашша учун помидор, бодринг энг хушхўр ўсимлик ҳисобланади. Бу зараркунанда ўсимлик барги...

Сўнгги янгилик ва мақолалар

Тавсия этамиз

x