Бош саҳифа Калит кўзлар Мош

Калит сўз: Мош

Анғизда мош етиштиришда молибден (Мo) микроэлементидан турли усулларда фойдаланиш

Дуккакли-дон экинлари орасида мош экиладиган майдон ҳажми жиҳатидан жаҳонда соядан кейин иккинчи ўринда туради (25 млн. гектарга яқин). Маълумотларга кўра, республикамизда ҳар йили мош...

Мош экини ва унинг тупроқ унумдорлигидаги аҳамияти

Республикамизнинг суғориладиган майдонларидан бир йил давомида 2-3 марта ҳосил олиш имкониятини ҳисобга олиб, такрорий экин сифатида ўзининг таркибида юқори сифатли оқсил сақлайдиган ва мавжуд...

Мошнинг екиш муддати ва меъёрларининг ҳосилдорлик ва дон сифат кўрсатгичларига таъсирини...

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 20 декабрдаги 1025-сонли қарорига асосан ғалладан бўшаган майдонларга такрорий экин сифатида 209 минг гектар мошнинг маҳаллий селекцион навларини ҳудудларнинг...

Мош экининиг касалликлар

Илдиз фузариоз қуруқ чириши. Янги униб чиққан ниҳолларнинг ўқ илдизларида оч-қўнғир, сўнгра қизғиш-қўнғир ва ниҳоят қўнғир доғлар, сўнгра илдиз бўйлаб чат-нашлар пайдо бўлади, илдиз...

Мош экинини ўғитлаш тартиби

Аралашган ўғитлардаги азот ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланишига яхши таъсир этади. Айниқса, фосфорли ўғитлар экинни экишдан аввал берилиши керак, чунки фосфор тупроқда ўсимликка таъсир этиши...

Мош экинг: харажати оз, даромади соз

Алмашлаб экиш тизимида мош яхши ўтмишдош экин ҳисобланади. Мош бошоқли дон ва сабзавот ҳамда бошқа ҳам қатор экинлардан кейин такрорий экин сифатида ишлатилиши мақсадга...

Мош экиш схемаси, миқдори ва муддатлари

Эгат оралиғи 60-70 см, бир қаторда ўсимликлар оралиғи 15 см холатда экилади. Экиш миқдори навига қараб ўртача 16 кг гектарига (195-260 минг ўсим./га) ташкил...

МОШНИНГ «ТУРОН» НАВИ ҲАҚИДА

Нав Ўсимликшунослик илмий тадқиқот институти олимлари томонидан яратил-ган ва 2012 йилда давлат реестрига киритилган. Нав иссиққа ва касалликларга чидамли, ўрта шўрланган ерларда етиштириш учун мос. Ўртапишар нав....

МОШНИНГ «МАРЖОН»НАВИ ҲАҚИДА

Нав Ўсимликшунослик илмий тадқиқот институти олимлари томонидан яра-тилган ва 2008 йилда давлат реестрига киритилган. Нав иссиққа ва касалликларга чидамли, ўрта шўрланган ерларда етиштириш учун мос. Вегетация...

МОШНИНГ «ЗИЛОЛА» НАВИ ҲАҚИДА

Нав Ўсимликшунослик ил-мий тадқиқот институти олимлари томонидан яратил-ган ва 2008 йилда Давлат рее-стрига киритилган. Нав иссиққа ва касалликларга чидамли, ўрта шўрланган ерларда етиштириш учун мос. Вегетация даври...

Мошнинг «Дурдона» нави ҳақида батафсил

Нав Ўсимликшунослик ил-мий тадқиқот институти олимлари томонидан яратил-ган ва 2011 йилда Давлат рее-стрига киритилган. Тезпишар   нав        (70        кун). Тезпишарлиги жиҳатидан республикада навнинг аналог-лари йўқ. Нав иссиққа ва...

Суғориладиган майдонларда мош етиштиришнинг интенсив технологияси

Ўзбекистон республикаси қишлоқ хўжалиги вазирлиги Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат таъминоти илмий ишлаб чиқариш маркази Шоличилик илмий-тадқиқот институти Суғориладиган майдонларда мош  етиштиришнинг интенсив технологияси бўйича тавсиянома Тошкент-2020 УДК:633.3 Кириш Бугунги кунда  дунёнинг...

Мош ҳақида керакли маълумотлар

Мош (Phaseolus aureus Piper. ва оҳирги классификация бўйича Vigna radiata (L.) Wilczek) кенг дунёда тарқалган экин бўлиб, у озуқа учун қимматли экин ҳисобланади. Мош...

Пахта ва бошоқли экинлар экилган дала атрофларида мош ва ловия экинларини...

Фермер хўжаликларининг ер участкаларидан янада самарали фойдаланиш ва қўшимча даромад олишни ташкил этишда дала четлари, суғориш ва коллектор-дренаж атрофларида озиқ-овқат ва ем-хашак экинларини экиш...

Мошни такрорий экин сифатида етиштириш

МОШ – дуккакдошлар оиласига мансуб бир йиллик дуккакли экин. Ўқ илдизи тупроққа 1,5 метргача кириб бориб, азот тўплайдиган туганаклар ҳосил қилади. Сершох пояси 20–100 см...

Мош

Экиш учун тавсия этиладиган навлар: Маржон, Дурдона, Зилола, Наврўз ва Радость. Уруғ танлаш. Уруғлик учун йирик ва тўқ уруғлар танлаб олинади. Ерни экишга тайёрлаш. Ерни экишга тайёрлаш ишлари ўтмишдош...

Сўнгги янгилик ва мақолалар

Обуна бўлинг