Қуёнларда коксидиоз касаллиги

Қуёнларда кокцидиоз касаллигини келтириб чиқарувчи 3та асосий патоген тур мавжуд. Кокциди бир хужайрали паразитлардан бўлиб, одатда 30—60 кунлик куёнларни зарар- лайди. Содца ҳайвонлар синфига кирадиган бу паразитлар ташқи мухитда хам ҳаёт кечиради.

Taшқи муҳитда ривожланувчи паразитлар босқичи ооциста деб аталади. Қуёнларнинг ут (зарда) йулларида яшовчи Е. Stiedae тури дарвоза (портал) венаси орқали жигаргача етади, сўнгра ўт йўлининг эпителийларига жойлашади ва кучли холингит келтириб чиўаради. Е. fiavescens ва Е. intestinalis ооцисталари эса ичакда яшайдилар ва қуёнлар- нинг куричагида крипталарни емирадилар. Бунинг оқбатида ҳамрох касалликлар, шунингдек, ич кетиши ва озиб кетишларни келтириб чиқаради.

Кокцидиозга дучор булган куёнларга даволаш учун сульфадимидин ёки сульфакиноксалин ичимлик сувга кўшиб берилади. Кокцидиозни назорат қилиш учун кар куни катакларни тозалаб туриш, тоза охурлардан фойдаланиш талаб этилади.

И.А.Қўзиев А.Х.Қўчқоров